Slovník SPOT

O slovníku

Cílem projektu slovníku SPOT je pomoci překladatelům a všem zájemcům (odborníkům, studentům, učitelům i redaktorům odborných periodik) v úsilí o používání korektních překladů složitých a/nebo nových termínů. Rádi bychom podchytili zájem specialistů i překladatelských týmů o tvorbu odborné terminologie, aby se SPOT mohl stát platformou pro její „ustalování“ v duchu kolektivní moudrosti.

Za vytvořením slovníku tedy stojí naše snaha o sjednocení odborné terminologie používané v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Slovník si ale neklade ambice stát se normou, jeho role je spíše doporučovací. V mnoha případech se doufejme stane alespoň východiskem z nouze.

Autoři a přispěvatelé

Myšlenka, vedení projektu: Přemysl Brada a Jiří Hynek
Slovní zásoba: Jiří Hynek
Vývoj aplikace: Pavel Cvrček, Petra Klesová, Ondřej Čabrada, Tomáš Peterka

Aplikace je vyvinuta a provozována s podporou Katedry informatiky a výpočetní techniky na Západočeské univerzitě v Plzni.

Nainstalujte si: SPOT vyhledávací okénko

Pro snadný přístup do SPOTu si do vašeho webu můžete přidat následující kód, který zpřístupní vyhledávání ve slovníku.

<div id="spot"><!-- charset: UTF-8 -->

<form action="http://spot.zcu.cz/vyhledavani/" method="post" 
 name="searchForm" style="display:inline; margin:0">
<table id="dictionarybox" cellspacing="0" cellpadding="3" 
 style="border:1px solid black;font-family:Verdana;color:black;padding:7px">
 <tr>
  <td style="border-bottom:1px solid black;text-align:center">
   <a style="text-decoration:none; color:black" href="http://spot.zcu.cz/">
    <img src="http://spot.zcu.cz/img/logo-portlet.png" style="border:0"><br />
    <span style="font-size:14pt; margin:4pt"><b>SPOT</b></span>
   </a>
  </td> 
  <td style="border-bottom:1px solid black;vertical-align:bottom" colspan=2 nowrap>
   <a style="text-decoration:none; color:black" href="http://spot.zcu.cz/">
    <span style="font-size:10pt; margin:4pt">Slovník odborné terminologie.</span>
   </a>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td style="padding:7px;" align="right"></td>
  <td style="padding:5px;"><input name="search" size="30" type="text"></td>
  <td align=right><input type="submit" name="searchForm" value="Vyhledat"></td>
 </tr>
</table>
</form>

</div>