Slovník SPOT

Odkazy

Katedra informatiky a výpočetní techniky ZČU - Provozovatel SPOTu

blogspot.zcu.cz - Blog pro věci kolem překladů, lokalizace, a SPOTu

Wiki stránky projektu - Základní informace a materiály vývojářského týmu

Slovník pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání - Provozován na business.center.cz

ProZ - Translators & translator resources

Betawiki - Localisation platform for translation communities in the FOSS space

WordReference.com - Free online translation dictionaries supported by language forums