Slovník SPOT

Kontakt

Ing. Přemek Brada, Ph.D.
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita
web: http://wiki.kiv.zcu.cz/
e-mail: brada@kiv.zcu.cz

Odeslat email